Aktualności

Start | Aktualności

Dobre praktyki ROBYG w 22. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu


5 dobrych praktyk ROBYG zostało docenionych w 22. edycji raportu  „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Publikacja stanowi największy w Polsce przegląd dobrych praktyk rynkowych z obszaru zrównoważonego rozwoju. W najnowszej edycji zaprezentowano 1046 działań realizowanych przez 266 firm.


Wśród działań ROBYG, które zostały uwzględnione w tegorocznej edycji raportu FOB, znalazły się następujące praktyki:

▪️ z zakresy pracy – działania i szkolenia dotyczące bezpieczeństwa na budowach;

▪️ z zakresu środowiska – wykorzystywanie 100% energii z odnawialnych źródeł energii w realizacji budów;

▪️ z zakresu środowiska – 100% osiedli ROBYG wyposażone jest w minimum 5 rozwiązań niskoemisyjnych;

▪️ z zakresu uczciwych praktyk operacyjnych – odpowiedzialny wybór współpracujących firm opierający się na Kodeksie Postępowania Partnera Biznesowego;

▪️ z zakresu uczciwych praktyk operacyjnych – organizacji szeregu akcji społecznych i kampanii edukacyjnych.


Pełen raport dostępny jest tutaj.
 


Za publikację raportu odpowiada Forum Odpowiedzialnego Biznesu – najdłużej działającą i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją zrównoważonego rozwoju w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, inicjator i partner przedsięwzięć kluczowych dla ESG w Polsce.