TWORZYMY PRZESTRZENIE PRZYJAZNE
LUDZIOM I PLANECIE

Czytaj więcej

TWORZYMY PRZESTRZENIE PRZYJAZNE
LUDZIOM I PLANECIE

Czytaj więcej

POZNAJ NAS BLIŻEJ

Bycie jednym z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce wiąże się z odpowiedzialnością. Od ponad 20 lat tworzymy przestrzenie do życia dla tysięcy ludzi – projektujemy, budujemy i rozwijamy zintegrowane osiedla mieszkaniowe. To zobowiązuje nas do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

W centrum naszych zainteresowań stawiamy ludzi i ich potrzeby przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Nasze działania mają wpływ na otoczenie, dlatego też koncentrujemy się na projektowaniu przestrzeni zgodnych z koncepcją 15-minutowych osiedli, oferujących innowacyjne rozwiązania ekologiczne, dbając o bioróżnorodność, środowisko oraz ograniczając swój ślad węglowy. Jesteśmy transparentnym i wspierającym pracodawcą. Tworzymy różnorodne środowisko pracy i wierzymy, że ludzie, którzy je tworzą są motorem naszej innowacyjności. Współpracujemy z lokalnymi społecznościami i jesteśmy zaangażowani w tworzenie lepszego, bardziej zrównoważonego świata, dla nas i dla przyszłych pokoleń.


23 lata

DOŚWIADCZENIA

ponad
30 000

SPRZEDANYCH MIESZKAŃ

około
90 000

ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

ponad
1,813 MLD PLN

PRZYCHODÓW W 2023 ROKU

około
3 690

WYBUDOWANYCH MIESZKAŃ W 2023r.

ponad
2 350

MIESZKAŃ W BUDOWIE*

prawie
500

PRACOWNIKÓW


72%

PRACOWNIKÓW GRUPY ROBYG STANOWIĄ KOBIETY


regularna

DZIAŁALNOŚĆ CSR

* Dane na dzień 31.12.2023

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Oscar Kazanelson

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Eyal Keltsh

Prezes Zarządu

Marta Hejak

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Artur Ceglarz

Wiceprezes Zarządu

Dariusz Pawlukowicz

Wiceprezes Zarządu

NASZA MISJA

Tworzymy
więcej
niż budynki

Naszym celem w ROBYG jest tworzenie nie tylko budynków, ale i przyjaznych, zintegrowanych z otoczeniem osiedli do życia dla całych społeczności. Naszym zamiarem jest budować z korzyścią dla naszych klientów, z poszanowaniem istniejącego otoczenia oraz otaczających nas społeczności.

 

Prowadzimy zrównoważoną działalność z poszanowaniem środowiska naturalnego. Budownictwo to dla nas część procesu powstawania nowych społeczności na które składa się wznoszenie budynków, budowa infrastruktury, kształtowanie zieleni oraz przestrzeni do rekreacji, integracji i relaksu. Wierzymy, że dzięki takiemu podejściu, uwzględniając potrzeby różnych grup społecznych, dajemy początek nie tylko nowym osiedlom, ale i wspólnotom ludzi będących dla siebie kimś więcej niż tylko sąsiadami.‎

NASZE WARTOŚCI

Troska

Ochrona zasobów naturalnych i troska o środowisko są dla nas bardzo ważne, czego wyraz dajemy poprzez ekologiczne rozwiązania stosowane na naszych osiedlach.

Wsparcie

Wspieramy fundacje, społeczności oraz potrzebujących z naszego otoczenia, współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorstwami jak i bierzemy udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych oraz sportowych.

Odpowiedzialność

Działamy odpowiedzialnie, wybierając do współpracy lokalne przedsiębiorstwa, troszcząc się o środowisko oraz wdrażając najlepsze praktyki z zakresu odpowiedzialnego zarządzania firmą.

STRATEGIA BIZNESOWA

Budujemy
wartość firmy
poprzez:
 • Koncentrację na projektach o wysokiej rentowności
 • Wczesną identyfikację atrakcyjnych lokalizacji
 • Odpowiednie mitygowanie ryzyk biznesowych i prawnych
 • Dywersyfikację projektów deweloperskich
 • Pozyskiwanie finansowania na realizację projektów deweloperskich
 • Sprawne zarządzanie projektami deweloperskimi
 • Dobrą reputację i doświadczenie kadry Zarządzającej
 • Zdolność do dopasowania oferty do oczekiwań Klientów

STRATEGIA PRODUKTOWA

Bezpieczeństwo
i ekologia
to podstawa

Budujemy bezpiecznie z wykorzystaniem najnowszych technologii stosując jednocześnie sprawdzone rozwiązania i materiały.

 

Jesteśmy pionierem zmian w zastosowaniu nowych rozwiązań i technologii, które wprowadzamy jako standard na rynek polski. Współpracujemy z lokalnymi firmami, podwykonawcami i dostawcami.

NAGRODY

ROBYG w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki”

W raporcie doceniono 5 dobrych praktyk ROBYG.

Nadmotławie w finale europejskiego konkursu

Osiedle znalazło się w finale architektonicznego konkursu Baumit Life Challenge 2024

ROBYG z Diamentem Forbes

Wyróżnienie w rankingu dynamicznie rozwijających się firm w Polsce

ROBYG doceniony podczas gali Innowatorów ESG

Wyróżnienie otrzymała akcja społeczna „W Trosce o wodę”

ROBYG „Orłem ESG”

Od Rzeczpospolitej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2023

ROBYG w czołówce rankingu 100 największych firm deweloperskich

3. miejsce w rankingu za rok 2023

Wyróżnienie w rankingu dynamicznie rozwijających się firm w Polsce

Od magazynu Forbes

Najlepszy Pracodawca Roku 2023

Wyróżnienie od Gazeta Finansowa

Pomorska Nagroda Artystyczna 2022

Nominacja w kategorii Mecenat Kultury

Najlepszy Pracodawca Roku 2022

Wyróżnienie od Gazeta Finansowa

Wyróżnienie w kategorii innowacji w zakresie społecznym

Od Polskie Stowarzyszenie ESG

II miejsce w rankingu – Liderzy budownictwa

Nagroda od Magazynu Builder

ROBYG w czołówce rankingu 100 największych firm deweloperskich

Nagroda od magazynu Builder

3 miejsce w Rankingu najlepszych inwestycji w Gdańsku – Wiśniowa Aleja

Od użytkowników rynekpierwotny.pl

Tytuł firmy dobrze widzianej

Wyróżnienie przyznawane przez Business Centre Club

ROBYG wśród najlepszych pracodawców 2021

Wyróżnienie w rankingu Gazety Finansowej

Nadmotławie wśród Najciekawszych Inwestycji Mieszkaniowych 2021

Wyróżnienie w rankingu Gazety Finansowej

Zajezdnia Wrzeszcz Najlepszą Inwestycją Miesiąca portalu

Tytuł przyznany przez Otodom.pl w Trójmieście

Wyróżnienie w rankingu Najlepszych Inwestycji Mieszkaniowych w Gdańsku

Nagroda od rynekpierwotny.pl

Wyróżnienie w rankingu najcenniejszych firm w Polsce

Nagroda przyznana przez Instytut Europejskiego Biznesu

Nagroda PP Robyg
Park Południe najlepszą inwestycją IV kwartału 2021 roku

Tytuł przyznany przez rynekpierwotny.pl na rynku trójmiejskim

ZiW Nagroda 2021
Wyróżnienie w rankingu Najlepszych Inwestycji Mieszkaniowych w Gdańsku

Nagroda od rynekpierwotny.pl

Wczytaj więcej

Dajemy więcej

Celem Grupy ROBYG jest pokazywanie i dostarczanie produktów – mieszkań i osiedli – wykonanych w wyższym standardzie niż produkty porównywalne rynkowo: cenowo i lokalizacyjnie.

 

Oferujemy wyższą jakość w przystępnej cenie, wykorzystując nowoczesne, przyjazne środowisku rozwiązania, pozwalające oszczędzić czas i pieniądze mieszkańców.

STRATEGIA ESG

Tworzymy przestrzenie
przyjazne dla ludzi
i planety.

Działamy odpowiedzialnie.

Zrównoważony rozwój jest trwale wpisany w naszą strategię i model biznesowy. Budownictwo mieszkaniowe to sektor rynku, w którym odpowiedzialne zachowania są kluczowe zarówno dla środowiska, jak i dla społeczności oraz wpływają na naszych pracowników i partnerów biznesowych.
W ROBYG uważamy, że realizacja inwestycji to coś więcej niż tylko wzniesienie budynku, gdyż prowadząc naszą działalność zmieniamy istniejące już otoczenie lub tworzymy zupełnie nowe obszary miejskie, których ważną częścią są tereny zielone i rekreacyjne dla mieszkańców, jednocześnie wspierające bioróżnorodność w miastach.

Budownictwo to proces w którym powstają nie tylko budynki, ale też całe społeczności. Z tego powodu w Grupie ROBYG dokładamy starań, aby zarówno nasi mieszkańcy jak i sąsiedzi żyli w zdrowym, przyjaznym i ekologicznym otoczeniu. Działamy odpowiedzialnie, decydując się na współpracę z lokalnymi biznesami, dbając o środowisko i odpowiedzialnie zarządzając naszą firmą.

Strategia ROBYG w zakresie zrównoważonego rozwoju zorganizowana jest wokół 3 obszarów wpływu: środowisko, obszar społeczny i ład korporacyjny.

Obszar ESG

Środowisko

Społeczeństwo

Ład korporacyjny

Kierunek w ROBYG

ROBYG dla Planety

ROBYG dla Ludzi

ROBYG dla Odpowiedzialnego Biznesu

Jak rozumiemy naszą rolę?

ROBYG dla Planety oznacza, że wyznajemy zasady zrównoważonego rozwoju, w wyniku czego wszystkie nasze projekty prowadzimy z poszanowaniem środowiska naturalnego.

 

Ochrona i dbałość o zasoby naturalne zwiększanie popularności zrównoważonego stylu życia oraz promocja bioróżnorodności i odpowiedzialna gospodarka wodna są dla nas bardzo ważne. Dlatego wdrażamy ekologiczne rozwiązania na wszystkich naszych osiedlach.

Budownictwo jest dla nas częścią procesu tworzenia nowych społeczności, na który składa się wznoszenie budynków, budowa infrastruktury, kształtowanie zieleni oraz przestrzeni do rekreacji, integracji i relaksu. Wierzymy, że dajemy początek nie tylko nowym osiedlom, ale i wspólnotom ludzi.

 

Zwracamy uwagę na nasz wpływ społeczny – mamy ambicję bycia pracodawcą, który przyciąga, zatrzymuje i rozwija ludzi.

 

ROBYG dla Ludzi to także budowanie społeczności zadowolonych klientów ROBYG.

Działamy odpowiedzialnie, decydując się na współpracę z lokalnymi firmami, dbając o środowisko i odpowiedzialnie zarządzając firmą przy jednoczesnym osiąganiu dobrych wyników finansowych.

 

Zrównoważone zarządzanie oznacza również, że komunikujemy o naszej działalności w sposób jasny i przejrzysty.

Odniesienie do naszych wartości

Troska

Wsparcie

Odpowiedzialność

KLUCZOWE CELE STRATEGII ROBYG

WPROWADZANIE NISKOEMISYJNYCH I PRZYJAZNYCH DLA ŚRODOWISKA ROZWIĄZAŃ

100% energii odnawialnej w procesach budowlanych do końca 2024r.

 

URZECZYWISTNIANIE KONCEPCJI 15-MINUTOWEGO MIASTA

Ponad 70% koncepcji mieszkaniowych ROBYG jest zgodnych z koncepcją 15-minutowego miasta, a do końca 2025 roku ich liczba wzrośnie do ponad 80%.

 

WODA I BIORÓŻNORODNOŚĆ

ROBYG jako lider we wprowadzaniu polityki bioróżnorodności i polityki wodnej do wszystkich swoich projektów mieszkaniowych.

BUDOWA NOWYCH, ZINTEGROWANYCH SPOŁECZNOŚCI

Zostanie deweloperem mieszkaniowym, którego społeczności lokalne i sąsiedzi widzą i cenią najbardziej.

 

DOBRE SAMOPOCZUCIE PRACOWNIKÓW: BYCIE PRACODAWCĄ, KTÓRY PRZYCIĄGA, ZATRZYMUJE I ROZWIJA LUDZI

Zostanie pracodawcą pierwszego wyboru w sektorze budownictwa mieszkaniowego w Polsce.
Różnorodność płci w organach zarządzających i na stanowiskach kierowniczych: dążenie do osiągnięcia co najmniej 30% udziału kobiet w zarządzie firmy do końca 2025 roku.
ROBYG Zero wypadków: ostatecznym celem jest brak wypadków.

 

SATYSFAKCJA KLIENTA

Utrzymanie wskaźnika ponad 80% zadowolonych klientów po przekazaniu lokalu i wzrost do 90% do końca 2025 r.

ESG W PRAKTYKACH ZARZĄDCZYCH

Uruchomienie strony internetowej ROBYG ESG wczesną jesienią 2021 r.

 

COROCZNE RAPORTOWANIE DANYCH ESG & PRZEJRZYSTY BIZNES

Ogłoszenie Strategii ROBYG ESG jesienią 2021 r. (i postrzeganie jako lider ESG na rynku deweloperskim w Polsce).
Do końca kwietnia 2022 r. opublikowanie pierwszego raportu ROBYG ESG w standardzie GRI (Core).
Zostanie sygnatariuszem UNGC i raportowanie realizacji 10-ciu zasad UNGC.

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ

CEL 3

Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

www.un.org.pl/cel3

CEL 5

Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić
pozycję kobiet i dziewcząt

www.un.org.pl/cel5

CEL 6

Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody
i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną
gospodarkę zasobami wodnymi

www.un.org.pl/cel6

CEL 7

Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

www.un.org.pl/cel7

CEL 8

Promować stabilny, zrównoważony
i inkluzyjny wzrost gospodarczy, pełne
i produktywne zatrudnienie oraz godną
pracę dla wszystkich ludzi

www.un.org.pl/cel8

CEL 10

Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

www.un.org.pl/cel10
cel 11

CEL 11

Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

www.un.org.pl/cel11

CEL 12

Zapewnić wzorce zrównoważonej
konsumpcji i produkcji

www.un.org.pl/cel12

CEL 13

Podjąć pilne działania w celu
przeciwdziałania zmianom klimatu
i ich skutkom

www.un.org.pl/cel13

CEL 15

Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej

www.un.org.pl/cel15

CEL 16

Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

www.un.org.pl/cel16

CEL 17

Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne

partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

www.un.org.pl/cel17

Poprzez nasze działania
wspieramy wytyczone na lata 2015-2030 globalne
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
(Sustainable Development Goals), w szczególności:

Poznaj lepiej strategię ESG ROBYG Pobierz

ROBYG DLA PLANETY

Nasze podejście do środowiska i zmian klimatu

W ROBYG troszczymy się o środowisko naturalne i dążymy do poszanowania oraz ochrony środowiska poprzez: przejście na energię z odnawialnych źródeł, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych i ograniczających zużycie zasobów naturalnych. Ponadto, chronimy zasoby wodne przy jednoczesnym poszanowaniu bioróżnorodności, dzięki czemu przyczyniamy się do redukcji emisji dwutlenku węgla.

REALIZOWANE CELE ŚRODOWISKOWE

CEL 6
Czysta woda i warunki sanitarne

 

Stosujemy rozwiązania sprzyjające obniżeniu retencji wody jak trawy, niecki, rowy, ogrody deszczowe, zbiorniki retencyjne, retencyjno-filtracyjne, skrzynki rozsączające, zielone dachy. Stosujemy standardy budowy uwzględniające ochronę wód i bioróżnorodności. Wykorzystujemy wody deszczowe do podlewania części wspólnych naszych osiedli. Wykorzystujemy studnie głębinowe.

CEL 7
Czysta i dostępna energia

 
Stosujemy rozwiązania niskoemisyjne. W ramach unijnego pakietu Fit for 55, zobowiązaliśmy się do ograniczania zużycia energii elektrycznej. Wykorzystujemy energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w procesie budowy – 100% od 2023 w porównaniu do 54% w 2021 r. W ramach Zielonego Standardu ROBYG stosujemy rozwiązania ograniczające emisję gazów cieplarnianych. Promujemy i stosujemy energię ze źródeł odnawialnych.

cel 11

CEL 11
Zrównoważone miasta i społeczności

Budujemy osiedla mieszkaniowe, mając na uwadze potrzebę redukcji emisji dwutlenku węgla, ochrony bioróżnorodności i zasobów wodnych.

CEL 13
Działania w dziedzinie klimatu

100 % osiedli ROBYG posiada minimum 5 rozwiązań niskoemisyjnych. Wprowadzenie Zielonego Standardu ROBYG. Deklaracja wykorzystania 100% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w procesach budowlanych do końca 2024 r. Promocja i rozwiązania dla elektro-mikromobilności na osiedlach ROBYG.

CEL 15
Życie na lądzie

Realizujemy założenia Polityki Środowiskowej Grupy ROBYG.
Dbamy o ochronę gatunków zwierząt i roślin między innymi stosując odpowiednie wytyczne dla architektów I projektantów. 100% naszych osiedli posiada rozwiązania sprzyjające bioróżnorodności. Kompensujemy wpływ naszych inwestycji poprzez tworzenie nowych terenów zielonych, np. na płytach garażowych, dachach czy ścianach. Stosujemy analizę gruntów z uwzględnieniem parametrów środowiskowych w procesie due diligence.

ZIELONE INNOWACJE NA OSIEDLACH ROBYG

Co już wyróżnia nasze osiedla?

 • Starannie zaprojektowane tereny zielone zapewniające retencję, bioróżnorodność oraz ochronę małych zwierząt i owadów (łąki kwietne, ogrody deszczowe, budki dla ptaków i owadów, bluszcze na elewacjach)
 • Stacje ładowania samochodów elektrycznych zarówno w przestrzeni ogólnodostępnej jak i w wybranych miejscach postojowych w hali garażowej
 • Stacje rowerowe i punkty naprawcze oraz infrastruktura sprzyjająca mikromobilności
 • Instalacje fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną na potrzeby stref wspólnych budynku (oświetlenie korytarzy, klatek schodowych, lobby czy stref fitness i miejsc zabaw dla dzieci)
 • Rozwiązanie Smart House firmy Keemple dzięki któremu można zdalnie sterować domową elektroniką, ogrzewaniem, a także systemem bezpieczeństwa co pomaga ograniczać zużycie takich zasobów jak energia i ogrzewanie
 • Czujki ruchu i czujniki zmierzchowe pozwalające na oszczędność energii w częściach wspólnych

ZIELONY STANDARD ROBYG

 

Ładowarki aut elektrycznych

 

 

Na osiedlach montujemy ładowarki dla samochodów elektrycznych, tym samym wspieramy rozwój elektromobilności w Polsce.

Panele fotowoltaiczne

 

 

Na dachach budynków montujemy instalacje do pozyskiwania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Fotowoltaika znacząco obniża zużycie wysokoemisyjnej energii w częściach wspólnych.

Oświetlenie LED

 

 

W częściach wspólnych budynków stosujemy energooszczędne oraz ekologiczne oświetlenie LED.

Przyjazna środowisku izolacja zewnętrzna

 

Zmniejszamy zapotrzebowanie na energię pierwotną dzięki odpowiednim materiałom budowalnym, jasnym kolorom elewacji, roletom i zielonym pnączom na ścianach zewnętrznych.

Proekologiczne dachy

 

 

Dachy budynków w technologii stropodachu odwróconego z powierzchnią żwirową pozwalają na retencjonowanie wody oraz zmniejszają przegrzewanie.

System Smart House by Keemple

 

 

Oferujemy w standardzie przyjazny środowisku system Smart House by Keemple, który obniża zużycie mediów nawet o 30%.

Ławki solarne

 

 

Na naszych osiedlach ustawimy ławki solarne, które dzięki energii słonecznej umożliwią ładowanie urządzeń mobilnych.

Chodniki z kostki antysmogowej

 

Do budowy ciągów pieszych wykorzystujemy kostkę antysmogową, która pomaga redukować ilość szkodliwych substancji w powietrzu.

Okna trzyszybowe i nawiewniki antysmogowe

 

W trosce o jakość powietrza i oszczędność energii, montujemy okna trzyszybowe z nawiewnikami antysmogowymi.

Budki dla ptaków i domki dla owadów

 

Stawiając domki dla owadów i budki dla ptaków tworzymy w mieście bezpieczne miejsca do życia dla zwierząt.

Osiedla przyjazne mikromobilności

 

Na naszych osiedlach dostępne są stojaki, stacje rowerowe i stacje naprawy rowerów, które pozwalają mieszkańcom na bezpieczne przechowywanie i samodzielne serwisowanie roweru.

Tereny zielone i rekreacyjne na osiedlu

 

Tworzymy przyjazne, pełne zieleni miejsca do wypoczynku i uprawiania sportu – tym samym promujemy aktywny i zdrowy tryb życia.

15 – minutowe osiedla

 

 

Zmniejszamy ślad węglowy budując osiedla zgodnie z ideą 15-minutowych miast, zapewniających mieszkańcom zaspokojenie większości potrzeb egzystencjalnych blisko miejsca zamieszkania.

Ogrody deszczowe i zielone ściany

 

Tworząc ogrody deszczowe, pomagamy retencjonować wodę i chronimy jej zasoby. Zielone ściany pomagają walczyć z zanieczyszczeniem powietrza i miejskimi wyspami ciepła.

 

Łąki kwietne

 

 

Siejemy łąki kwietne, które dają przestrzeń do życia ptakom i owadom zwiększając tym samym bioróżnorodność.

System pogodowy i czujniki ruchu

 

Zmniejszamy zużycie ciepła i prądu dzięki montowaniu systemów zarządzania pogodowego oraz czujników ruchu.

ROBYG DLA LUDZI

Budujemy nowe, zintegrowane społeczności zadowolonych klientów. Troszczymy się o bezpieczeństwo pracowników, współpracowników oraz o ich zadowolenie ze współpracy z naszą firmą. W naszych działaniach kierujemy się zasadą, że jakość życia społecznego opiera się na wzajemnym szacunku i tworzeniu przyjaznych warunków sprzyjających rozwojowi potencjału ludzi. Społeczny well-being oznacza również, że bierzemy pod uwagę nasz wpływ na lokalne społeczności oraz je wspieramy.

REALIZOWANE CELE SPOŁECZNE

CEL 3
Dobre zdrowie i jakość życia

W ramach Standardu ROBYG Human Balance skupiamy się na realizacji 11 rozwiązań poprawiających jakość życia mieszkańców naszych osiedli. Zapewniamy pracownikom prywatną opiekę medyczną. Angażujemy się w inicjatywy prozdrowotne i charytatywne.

CEL 5
Równość płci

ROBYG sygnatariuszem Karty Różnorodności. Kwestie równouprawnienia i poszanowania praw człowieka regulują polityki zarządzania w ROBYG S.A. 56% pracowników ROBYG Construction to kobiety. 57% wyższej kadry zarządzającej stanowią kobiety. Dążymy do osiągnięcia 30% reprezentacji kobiet w Radzie Nadzorczej i Zarządzie ROBYG S.A. do 2025 r.

CEL 8
Wzrost gospodarczy i godna praca

Promujemy bezpieczne środowisko pracy w całym łańcuchu dostaw. Monitorujemy wskaźnik wypadkowości w pracy. Każda złotówka wypracowana przez ROBYG to kolejna złotówka w polskiej gospodarce.

CEL 10
Mniej nierówności

ROBYG prowadzi programy wsparcia, mające na celu wyrównywanie nierówności. Ich adresatami są osoby potrzebujące i młodzież z terenów wiejskich, która dzięki stypendium ma możliwość kontynuować edukację.

cel 11

CEL 11
Zrównoważone miasta i społeczności

W 2023 r. 96% inwestycji ROBYG S.A. wykonano zgodnie z koncepcją 15-minutowego miasta. Walczymy z efektem miejskich wysp ciepła poprzez stosowanie rozwiązań obniżających emisje gazów i temperatury. Tworzymy osiedla bez barier. Projektujemy w zgodzie z ideą active design, tworząc warunki do aktywności fizycznej.

ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA

Nasze podejście do zarządzania obszarem kapitałem ludzkim jest regulowane przez następujące dokumenty:

 • Regulamin Pracy, w tym Regulamin Pracy Zdalnej
 • Regulamin Wynagradzania
 • Polityka BHP ROBYG
 • Kodeks Postępowania ROBYG

Bezpieczeństwo

Wszystkim pracownikom, współpracownikom ROBYG oraz osobom wykonującym prace na budowach zapewniamy bezpieczne i komfortowe warunki pracy. Na bieżąco monitorujemy przepisy i wytyczne związane z BHP, ustawodawstwem polskim i europejskim.

Standaryzacja wymagań na placu budowy:

Wdrożyliśmy procedury BHP mające na celu spełnienie wymagań prawnych, w tym identyfikację zagrożeń na placu budowy, instrukcje dla pracowników
i podwykonawców oraz standaryzację procesów bezpieczeństwa na placu budowy. Nasze dokumenty BHP są usystematyzowane i umożliwiają:

 • przedstawienie przepisów i wymagań na budowie w sposób jasny i zrozumiały dla każdego z pracowników i współpracowników, niezależnie od czasu
 • i formy zatrudnienia
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracowników własnych jak i podwykonawców
 • ułatwienie wdrożenia nowych pracowników przez Project Managera

Wykonawcy i podwykonawcy są naszymi partnerami biznesowymi zobowiązanymi do przestrzegania odpowiednich standardów i w związku z tym
udostępniamy im następujące polityki i procedury:

 • Wprowadzenie wykonawcy i podwykonawcy na budowę
 • Plan Bezpieczeństwa i Ochrona Zdrowia
 • Standard rusztowania wraz z procedurą odbioru rusztowania oraz listami kontrolnymi

Zatrudnienie i różnorodność

W 2021 dołączyliśmy do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. Celem tej międzynarodowej inicjatywy, obecnej w 26 krajach starego kontynentu jest podejmowanie działań związanych z promowaniem różnorodności i równych szans w zatrudnieniu. Podpisanie dokumentu przez ROBYG stanowi potwierdzenie jego dotychczasowych działań oraz zobowiązanie do dalszego doskonalenia w tym obszarze.

 

Karta Różnorodności to międzynarodowy projekt wspierany przez Komisję Europejską mający na celu promowanie różnorodności oraz wdrożenie rozwiązań na rzecz równego traktowania w miejscu pracy. Pracodawca poprzez sygnowanie karty, deklaruje gotowość firmy do zaangażowania wszystkich swoich pracowników, jak również partnerów biznesowych i społecznych w działania antydyskryminacyjne.

 

Jednym z ważnych aspektów w zakresie wspierania różnorodności jest pozycja kobiet w firmie. W Grupie Kapitałowej ROBYG kobiety stanowią 57 % kadry kierowniczej.

 

 

Benefity i rozwój pracowników

 • System premiowy
 • Program specjalistycznych szkoleń z zakresu e-marketingu, e-commerce, umiejętności miękkich, prawa i finansów oraz nauka języka angielskiego
 • Dodatkowa opieka zdrowotna i program emerytalny
 • Dodatkowe ubezpieczenie na życie
 • Karta MultiSport
 • Nowoczesne biura
 • Imprezy sportowe i integracyjne
 • Przyjazna atmosfera pracy

ROBYG W TROSCE
O KLIENTA

Stawiamy na prostą i przejrzystą komunikacje z potencjalnymi i aktualnymi klientami. Dla osób, które po raz pierwszy dokonują zakupu mieszkania udostępniliśmy praktyczny poradnik „Moje Mieszkanie” gdzie krok po kroku przeprowadzamy przez cały proces. Ponadto, regularnie przeprowadzamy badania satysfakcji klientów, którzy kupują u nas mieszkania. Aktualnie, 86% naszych klientów jest bardzo zadowolonych i zadowolonych po przekazaniu mieszkania. Do 2025 roku, ten wskaźnik chcemy poprawić do poziomu 90%.

ROBYG WSPIERA
LOKALNE SPOŁECZNOŚCI

Od lat angażujemy się w lokalne inicjatywy, wspieramy sztukę, kulturę, edukację, sport oraz pomagamy chorym dzieciom i ich rodzinom. Polityka Sponsoringowa Grupy ROBYG jest dokumentem, który reguluje i nakreśla obszary, w których chcemy realizować naszą pomoc.
 

ROBYG DLA ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Posiadamy odpowiednie polityki oraz wdrożyliśmy procedury i mechanizmy, które integrują kwestie etyczne, społeczne, środowiskowe i zarządzania ryzykiem w naszej działalności, chronią markę i reputację ROBYG SA, budują długoterminową wartość dla wszystkich interesariuszy i zapewniają dobre wyniki finansowe.

 • Wdrażamy dobre praktyki ESG w codziennym zarządzaniu firma oraz w naszej działalności operacyjnej
 • Od 2021 roku publikujemy roczne raporty ESG

 

Nasza kultura organizacyjna oraz etyka i compliance są regulowane na poziomie operacyjnym następującymi dokumentami:

PROCEDURA
„POZNAJ SWOJEGO KLIENTA”

PROCEDURA ZARZĄDZANIA
ZNACZĄCYMI INCYDENTAMI

PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ ROBYG

REALIZOWANE CELE Z ZAKRESU ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

CEL 12
Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Realizujemy cele i zadania zgodnie z Polityką Środowiskową Grupy ROBYG S.A. Współpracujemy z dostawcami energii o wysokim udziale energii odnawialnej. Współpracujemy z lokalnymi dostawcami.

CEL 16
Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa

Posiadamy procedury zapobiegające pracy dzieci i współczesnemu niewolnictwu. Wspieramy instytucje publiczne. Szkolimy naszych pracowników w zakresie przestrzegania polityki antykorupcyjnej.

CEL 17
Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo

W 2022 r. przystąpiliśmy do Polskiego Stowarzyszenia ESG. Jesteśmy pierwszą polską firmą w Europejskim Pakcie na Rzecz Klimatu. ROBYG członkiem inicjatywy UN Global Compact. ROBYG aktywnie działa w Polskim Związku Firm Deweloperskich, promującym zrównoważone budownictwo. W 2022 ROBYG był partnerem istotnego wydarzenia ESG – Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu. Wspieramy samorządy przy rozbudowie lokalnej infrastruktury.

NASZE NAJWAŻNIEJSZE INICJATYWY

1. Przygotowanie I wdrażanie wymaganych polityki dokumentów korporacyjnych w tym kodeksu postępowania dla dostawców I podwykonawców

 

2. Koncentracja na edukacji pracowników I kadry menadżerskiej w zakresie strategii ESG I działań ESG w ROBYG

 

3. Regularne szkolenia dla pracowników z Kodeksu Postępowania w tym antykorupcyjne min. 1 raz w roku

 

4. Dostawcy, wykonawcy i inne podmioty współpracujące zobowiązane do zapoznania się z kodeksem postępowania ROBYG

 

Podstawowe dokumenty
korporacyjne

Statut spółki Robyg S. A – pobierz pdf
Krajowy Rejestr Sądowy – pobierz pdf

Akcjonariat

100% akcji Robyg S.A. należy do TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH z grupy TAG Immobilien
AG z siedzibą w Hamburgu

Przynależność:

Od 2021 roku ROBYG jest zaangażowany w inicjatywę United Nations Global Compact z zakresu odpowiedzialności korporacyjnej i realizuje jej zasady w zakresie praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji.

<br>

Polski Związek Firm Deweloperskich

Karta Różnorodności

United Nations Global Compact

RAPORTY ESG GRUPY ROBYG

Z przyjemnością prezentujemy raporty ESG Grupy ROBYG.

Podobnie jak strategia, zostały one podzielone na trzy obszary zainteresowań: środowisko, społeczeństwo oraz ład korporacyjny. Prezentuje dane zgodnie z standardami GRI 2021, a także stopień realizacji wskaźników własnych określonych w strategii.
Dajemy więcej – to idea, która od lat przyświeca działalności ROBYG. W raportach prezentujemy nasze dokonania, jasno określamy nasze cele oraz wskazujemy obszary, które są dla nas szczególnie ważne. Jednym z nich jest ślad węglowy i nasz wpływ na środowisko.

 

 


Pobierz raport i zobacz jak działamy.

Do pobrania:
Raport ESG ROBYG 2021 POBIERZ PDF

Raport ESG ROBYG 2022 POBIERZ PDF

Raport ESG ROBYG 2023 POBIERZ PDF

ROBYG dla planety

Mając świadomość wpływu sektora budowlanego na naszą planetę, w ROBYG od wielu lat projektujemy i budujemy z myślą o środowisku. Budynki i ich budowa odpowiadają obecnie za 39% całkowitej emisji gazów cieplarnianych. Z tego powodu w ROBYG poszukujemy i wdrażamy rozwiązania, których celem jest zminimalizowanie śladu węglowego emitowanego w trakcie prowadzenia przez nas prac budowlanych oraz na etapie użytkowania budynków przez przyszłych mieszkańców. Rozwiązania te znajdują się w Zielonym Standardzie ROBYG, który uwzględnia również obszar gospodarki wodą i ochrony bioróżnorodności na naszych osiedlach.

Nasze inwestycje staramy się realizować zgodnie z koncepcją 15- minutowych miast, czyli tak, by mieszkańcy mogli zaspokajać wszystkie swoje potrzeby w ciągu 15 minut od wyjścia z domu, idąc pieszo lub jadąc na rowerze.

 

ROBYG dla społeczności

Otoczenie społeczne to dla nas pracownicy i współpracownicy ROBYG, nasi klienci jak i społeczności lokalne w tym osiedlowe. To nasi dostawcy i podwykonawcy, osoby korzystające z infrastruktury publicznej realizowanej przez nas. W pierwszym raporcie koncentrujemy się na tym by pokazać ROBYG jako pracodawcę, który przyciąga, zatrzymuje i rozwija ludzi, dba o ich bezpieczeństwo zarówno na budowach i w biurach. Pokazujemy również nasze relacje z klientami – akcje edukacyjne, wspólne działania charytatywne z udziałem Klientów i ROBYG, to w jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo klientów, a także stopień ich zadowolenia ze współpracy z deweloperem. Wskazujemy także nasze zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności – nie tylko akcje sponsoringowe i charytatywne ale także nasz wkład w rozwój miast i infrastruktury oraz wsparcie dla polskich małych i średnich firm, które wybieramy jako naszych podwykonawców.

 

ROBYG dla zrównoważonego biznesu

W ROBYG dbamy o wyniki finansowe, działając odpowiedzialnie, co oznacza dla nas prowadzenie działalności m.in. w sposób transparentny i zrównoważony. Z tego powodu włączamy się również w międzynarodowe inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju jak UN Global Compact czy Europejski Pakt na Rzecz Klimatu.

W raporcie ESG Grupy ROBYG prezentujemy nasze regulacje i zobowiązania, na które składa się szereg dokumentów, w tym Polityka Środowiskowa Grupy ROBYG oraz Kodeks Postępowania dla Dostawców i Podwykonawców. Wskazujemy naszych Interesariuszy, sposób komunikacji z nimi oraz drogę do określenia kluczowych wskaźników w raportowaniu ESG.

RAPORT WPŁYWU

Jesteśmy jednym deweloperem w Polsce, który opublikował raport wpływu.
Raport wpływu pokazuje zmiany, które zaszły na skutek działalności firmy w otoczeniu społecznym i ekonomicznym.

Z naszego raportu wpływu dowiecie się jaki jest całkowity wpływ ekonomiczny ROBYG. Nasz całkowity wpływ ekonomiczny to suma wpływu bezpośredniego, pośredniego i indukowanego. Efekt mnożnikowy pokazuje jakie przełożenie ma nasza działalność na polską gospodarkę.

Całkowity efekt ekonomiczny działalności ROBYG w 2020 to prawie 523 mln zł. Wartość wygenerowana przez ROBYG krąży w gospodarce stymulując różne sektory i pobudzając ich produkcję.

Każda złotówka wypracowanej
przez ROBYG wartości dodanej
kreuje blisko kolejną złotówkę wartości
dodanej w całej polskiej gospodarce

Wpływ Grupy ROBYG

Wartość dodana brutto [mln zł]

Wpływ bezpośredni

304,6

Wpływ pośredni

222

Wpływ indukowany

26

Efekt całkowity

552,6

Mnożnik

0,8

INWESTYCJE DLA SPOŁECZNOŚCI

Planujemy i budujemy nasze osiedla tak, aby były jak najbardziej użyteczne dla mieszkańców. Nasz wpływ nie ogranicza się jednak tylko do ścisłych okolic naszych inwestycji. Realizujemy projekty infrastrukturalne, które przyczyniają się do rozwoju całych miast i zwiększenia ich funkcjonalności. Inwestycje obejmują między innymi budowę dróg, mostów, parków, terenów rekreacyjnych, sportowych i zielonych, kanalizacji i sieci ciepłowniczych a nawet przedszkoli i boisk sportowych.

Czy wiesz, że?

W 2023 na inwestycje infrastrukturalne wydaliśmy ok. 115 mln zł.
Dodatkowo, aby ukończyć inwestycje, które rozpoczęliśmy lub kontynuowaliśmy w 2023 roku, poniesiemy kolejne wydatki w wysokości 375 mln zł.

NASI DOSTAWCY I PODWYKONAWCY

ponad 530 firm

z tyloma podwykonawcami współpracujemy na co dzień w całej Polsce

100% naszych
podwykonawców

to polskie firmy, najczęściej małe i średnie firmy rodzinne

ok. 3000 osób

każdego dnia pracuje na naszych budowach i wykonuje dla nas zlecenia i prace dodatkowe (osoby niezatrudnione w ROBYG)

781 dostawców

produktów i usług pracuje dla i z ROBYG

ok. 976 mln zł

to wartość produkcji u naszych dostawców produktów i usług, którą wygenerowaliśmy w 2020 roku dzięki naszej działalności

6% wszystkich zatrudnionych w Polsce

to miejsca pracy w branży budowlanej

ponad 98%

naszych dostawców produktów i usług pochodzi z Polski

68 %

wygenerowanej przez nas wartości dodanej, przeznaczana jest na reinwestycje i rozwój

NASZ WPŁYW FISKALNY

Kolejny rodzaj wpływu wynikający z naszej działalności to tzw. efekt fiskalny, na który składają się podatki i składki odprowadzane do budżetu państwa i do jednostek samorządowych. Płacąc podatki i inne opłaty urzędowe w Polsce, zasilamy budżet państwa oraz gmin w których działamy.

ok. 87 mln zł

Tyle wpłaciliśmy do budżetu państwa i do jednostek samorządowych
w 2020 roku

Czy wiesz, że?

kwota odprowadzonych przez nas podatków w 2020 roku mogłaby sfinansować budowę prawie 40 ośrodków rehabilitacji i fizjoterapii.

Dowiedz się więcej z naszego raportu

Do pobrania:
Wpływ społeczno – ekonomiczny grupy ROBYG, 2020 POBIERZ PDF

 

EUROPEJSKI PAKT KLIMATYCZNY

Europejski Pakt na rzecz Klimatu, zapoczątkowany przez Komisję Europejską, jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu i pomaga UE w osiągnięciu neutralności klimatycznej w Europie, jako pierwszemu kontynentowi na świecie do 2050 roku. Celem Zielonego Ładu jest uczynienie gospodarki UE zrównoważoną poprzez przekształcenie wyzwań klimatycznych i środowiskowych w szanse oraz zapewnienie sprawiedliwej transformacji.

Łącząc podejście systemowe – na poziomie polityki Zielonego Ładu z wsparciem dla działań indywidualnych oraz instytucjonalnych w ramach Paktu Klimatycznego, mamy szanse wspólnie ograniczyć nasz negatywny wpływ na klimat.

Działania w ramach Europejskiego Paktu Klimatycznego, prowadzone rękoma Ambasadorów, skupiają się w pierwszej fazie wokół obszarów kluczowych z punktu widzenia korzyści dla obywateli i środowiska – tj. w obszarze terenów zielonych, zielonej mobilności, energooszczędnych budynków i umiejętności ekologicznych. Zadaniem Ambasadora jest zatem współtworzenie polityki klimatycznej, przekazywanie naukowo sprawdzonych informacji i promowanie działań proekologicznych, a także kształtujących zdrowe, szczęśliwe społeczeństwa, łączenie inicjatyw lokalnych na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Nasz Ambasador Paktu Klimatycznego

Anna
Wojciechowska

Head of ESG w Robyg

– została wybrana przez Komisję Europejską na Ambasadora Paktu Klimatycznego w Polsce. Dzięki tej nominacji Anna Wojciechowska dołącza do grona 19 Ambasadorów w Polsce.

Poznaj innych Ambasadorów Paktu Klimatycznego

ROBYG jako jedyna firma w Polsce

posiada swojego ambasadora w Europejskim Pakcie Klimatycznym.

Udział ROBYG

ROBYG, za pośrednictwem Ambasadora EPK, również zobowiązał się do realizacji celów na rzecz walki z zmianami klimatu poprzez złożenie oficjalnej deklaracji. Ich realizacja będzie monitorowana przez instytucje unijne. Tym samym ROBYG łączy działania na rzecz środowiska walcząc z greenwashingiem – czyli działaniami pozornymi, których celem jest jedynie stworzenie wrażenia odpowiedzialnego i ekologicznego działania podczas gdy w rzeczywistości nie są one realizowane.

Progres
100%
Deklaracja 1

Ujawnienie emisji CO2 z działalności operacyjnej ROBYG w ramach zakresów 1 i 2 zgodnie z Greenhouse Gas Protocol (najbardziej uznany standard raportowania emisji gazów cieplarnianych).
(Podana wartość dot. realizacji celu za rok 2021 i 2022.)

Progres
100%
Deklaracja 2

Przejście w 100% na energię pochodzącą z odnawialnych źródeł w procesach budowlanych do końca 2024 roku.
(Podana wartość dot. realizacja celu na dzień 31.12.2023 r)

AKTUALNOŚCI

Grupa ROBYG została laureatem nagrody specjalnej podczas konferencji Sustainable Economy Summit

23 maja 2024

Czytaj więcej

Prezentujemy Raport ESG ROBYG za rok 2023!

25 kwietnia 2024

Czytaj więcej

Dobre praktyki ROBYG w 22. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

18 kwietnia 2024

Czytaj więcej

Wzięliśmy udział w forum Go to the future!

15 kwietnia 2024

Czytaj więcej

Wzięliśmy udział w Sustain Tomorrow Conference 2024!

22 marca 2024

Czytaj więcej

„Mozaika klimatyczna” w ROBYG Gdańsk

23 lutego 2024

Czytaj więcej

ROBYG laureatem Diamentów Forbes 2024

29 stycznia 2024

Czytaj więcej

ROBYG w rankingu 100 największych firm deweloperskich w Polsce

26 stycznia 2024

Czytaj więcej

„W Trosce o wodę” – akcja ROBYG został doceniona! – Konkurs Innowator ESG

12 grudnia 2023

Czytaj więcej

W trosce o wodę – kampania edukacyjna ROBYG

11 października 2023

Czytaj więcej

WSPIERANE ORGANIZACJE