Aktualności

Start | Aktualności

Grupa ROBYG została laureatem nagrody specjalnej podczas konferencji Sustainable Economy Summit


🔹 Z przyjemnością informujemy, że Grupa ROBYG została laureatem nagrody specjalnej 🏆za całokształt działań na rzecz zrównoważonego rozwoju podczas konferencji Sustainable Economy Summit, która miała miejsce 20-21 maja 2024 roku w Warszawie.

✅ ESG to ważny element działania ROBYG i traktujemy jako jeden z priorytetów ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko, działając:

✔dla Planety,

✔dla Ludzi,  

✔dla Zrównoważonego Biznesu.

🔸 Do najważniejszych osiągnięć, o których piszemy w Raporcie ESG za 2023 r. należą m.in. obniżenie całkowitych emisji gazów cieplarnianych o ponad 48% w porównaniu do roku wcześniejszego oraz wzrost udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych używanej w procesie budowy do 100%.

🧮 Obliczyliśmy, że każda złotówka wypracowanej przez Grupę ROBYG wartości dodanej kreuje blisko kolejną złotówkę wartości dodanej w całej polskiej gospodarce. Naszą wiedzą i doświadczeniem prowadzenia zrównoważonej dzielności biznesowej dzielimy się z otoczeniem rynkowym.

✅ Od 2021 roku jesteśmy sygnatariuszem United Nations Global Compact, Karty Różnorodności oraz członkiem Europejskiego Paktu Klimatycznego.

🚩 Dziękujemy wszystkim pracownikom i kontrahentom za nasze wspólne zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także Kapitule Executive Club za tę ważną nagrodę!

🔹 Jako partner X edycji Sustainable Economy Summit. ESG – trendy i wyzwania dla liderów wzięliśmy udział w wielu ciekawych dyskusjach, w tym w panelu „Niskoemisyjne budownictwo i nieruchomości”. Nie możemy doczekać się kolejnej edycji Konferencji!

🔸 „Sustainable Economy Summit” to unikatowe wydarzenie, które wyznacza nowe szlaki rozwoju, uwzględniającego wartości biznesowe połączone z odpowiedzialnością za dobro planety. Prezentuje liderów zmian i możliwości zmniejszenia negatywnego wpływu działalności biznesowej na środowisko. Konferencja skierowana jest do firm wdrażających oraz realizujących cele zrównoważonego rozwoju, reprezentujących wiele sektorów gospodarki. Jest to wyjątkowy projekt Executive Club, mający na celu promowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego biznesu.