Aktualności

Start | Aktualności

Prezentujemy Raport ESG ROBYG za rok 2023!


Z ogromną satysfakcją i przyjemnością informujemy, że dziś opublikowaliśmy Raport ESG ROBYG za 2023 rok.


W dokumencie przedstawiamy ubiegłoroczne działania i osiągnięcia naszej firmy w trzech kluczowych zakresach działalności: ROBYG dla Planety, ROBYG dla Ludzi i ROBYG dla Zrównoważonego Biznesu.


Do najważniejszych z nich należą m.in. obniżenie całkowitych emisji gazów cieplarnianych o ponad 48% r/r (z roku na rok) oraz wzrost udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych używanej w procesie budowy do 100%.


Nasz raport został opracowany zgodnie z międzynarodowym standardem sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative. Zawiera informacje jak przyczyniamy się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W związku z naszą przynależnością do UN Global Compact oraz Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu zawiera również część raportową do jakiej jesteśmy zobowiązani w ramach tych inicjatyw.


Dziękujemy wszystkim naszym Pracownikom, którzy przyczynili się do powstania niniejszego raportu.

Chcecie dowiedzieć się więcej? Zachęcamy do lektury! LINK