Aktualności

Start | Aktualności

Drugi raport ESG ROBYG już dostępny!


Prezentujemy raport ESG ROBYG – za rok 2022!


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu dzisiejszym opublikowaliśmy Raport ESG ROBYG za 2022 rok. Opisujemy w nim ubiegłoroczne działania naszej firmy w trzech kluczowych zakresach działalności: ROBYG dla Planety, ROBYG dla Ludzi i ROBYG dla Zrównoważonego Biznesu.


Nasz raport został opracowany zgodnie z międzynarodowym standardem Global Reporting Initiative. Zawiera ponadto informacje, jak przyczyniamy się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. W związku z naszą przynależnością do UN Global Compact oraz Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu zawiera również część raportową, do jakiej jesteśmy zobowiązani na rzecz tych inicjatyw.W ROBYG łączymy prowadzenie działalności w sposób transparenty i zrównoważony z dbałością o wyniki finansowe.


Jako deweloper tworzymy nie tylko budynki, ale i przyjazne, zintegrowane z otoczeniem osiedla do życia dla całych społeczności. Naszym zamiarem jest budo­wać z korzyścią dla istniejących i powstałych w wyniku naszej działalno­ści społeczności. Prowadzimy zrównoważoną działalność z poszanowa­niem środowiska naturalnego. Budownictwo to dla nas część procesu powstawania nowego społeczeństwa, na którą składa się wznoszenie budynków, budowa infrastruktury, kształtowanie zieleni oraz przestrze­ni do rekreacji, integracji i relaksu. Troszczymy się o wszystkich naszych interesariuszy, wśród których kluczowe miejsce zajmują nasi pracownicy i współpracownicy. Wierzymy, że są oni najwyższą wartością dla ROBYG, gdyż dzięki nim nasza firma funkcjonuje stabilnie i może się rozwijać.


Czujemy ogromną satysfakcję z tego, jak wiele udało nam się w ubiegłym roku osiągnąć. 


Oto najważniejsze z naszych dokonań w 2022 r.:

✅ Obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 27% z roku na rok

✅ Wzrost udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o ponad 30%

✅ 100% etapów wybudowanych w 2022 r. wyposażonych w elementy wspierające bioróżnorodność

✅ 100% etapów wybudowanych w 2022 r. posiada co najmniej 5 rozwiązań niskoemisyjnych

✅ 91% klientów deklaruje, że poleciłoby ROBYG swoim znajomym i rodzinie

✅ 23% klientów kupiło w 2022 r. kolejne mieszkanie od ROBYG

✅ 69% naszych pracowników to kobiety

✅ 28% pracowników ROBYG zajmowało wyższe stanowisko niż to, na którym pierwotnie byli zatrudnieni

✅ 63% stanowisk managerskich zajmują osoby pochodzące z wewnętrznych awansów


Dziękujemy wszystkim naszym pracownikom, którzy przyczynili się do powstania niniejszego raportu.

Chcecie dowiedzieć się więcej? Zachęcamy do lektury!

RAPORT ESG 2022