EUROPEJSKI PAKT KLIMATYCZNY

Europejski Pakt na rzecz Klimatu, zapoczątkowany przez Komisję Europejską, jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu i pomaga UE w osiągnięciu neutralności klimatycznej w Europie, jako pierwszemu kontynentowi na świecie do 2050 roku. Celem Zielonego Ładu jest uczynienie gospodarki UE zrównoważoną poprzez przekształcenie wyzwań klimatycznych i środowiskowych w szanse oraz zapewnienie sprawiedliwej transformacji.

Łącząc podejście systemowe – na poziomie polityki Zielonego Ładu z wsparciem dla działań indywidualnych oraz instytucjonalnych w ramach Paktu Klimatycznego, mamy szanse wspólnie ograniczyć nasz negatywny wpływ na klimat.

Działania w ramach Europejskiego Paktu Klimatycznego, prowadzone rękoma Ambasadorów, skupiają się w pierwszej fazie wokół obszarów kluczowych z punktu widzenia korzyści dla obywateli i środowiska – tj. w obszarze terenów zielonych, zielonej mobilności, energooszczędnych budynków i umiejętności ekologicznych. Zadaniem Ambasadora jest zatem współtworzenie polityki klimatycznej, przekazywanie naukowo sprawdzonych informacji i promowanie działań proekologicznych, a także kształtujących zdrowe, szczęśliwe społeczeństwa, łączenie inicjatyw lokalnych na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Nasz Ambasador Paktu Klimatycznego

Anna
Wojciechowska

Head of ESG w Robyg

– została wybrana przez Komisję Europejską na Ambasadora Paktu Klimatycznego w Polsce. Dzięki tej nominacji Anna Wojciechowska dołącza do grona 19 Ambasadorów w Polsce. Ambasadorzy Paktu Klimatycznego

ROBYG jako jedyna firma w Polsce

posiada swojego reprezentanta w Europejskim Pakcie Klimatycznym.