Aktualności

Start | Aktualności

ROBYG po raz kolejny doceniony za odpowiedzialne prowadzenie biznesu!


W 21. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, będącego największym przeglądem działań CSR i ESG w kraju, doceniono aż 6 naszych inicjatyw. Przedstawione działania są zdefiniowane przez normę ISO 26000 i dzielą się na następujące obszary: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnych.


Inicjatywy ROBYG:


Obszar ładu organizacyjnego – publikacja „Raportu wpływu społeczno-ekonomicznego”.

Obszar środowiska – projekt „Z miłości do bioróżnorodności” oraz stworzenie „Polityki środowiskowej”.

Obszar uczciwych praktyk operacyjnych – wprowadzenie „Kodeksu Postępowania dla Dostawców i Podwykonawców”.

Obszar zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnych – budowanie ogrodów deszczowych i błękitnej infrastruktury oraz opracowanie standardu budownictwa „ROBYG Human Balance”.


Forum Odpowiedzialnego Biznesu to najdłużej działająca i największa w Polsce organizacja pozarządowa zajmująca się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako pierwszy NGO w kraju dołączyło do międzynarodowego grona Interesariuszy (Organizational Stakeholders) Global Reporting Initiative (OS GRI). W tegorocznej edycji publikacji zaprezentowano 1705 inicjatyw podjętych przez 272 firmy.


Ogromnie cieszymy się tym, że nasza troska o planetę i ludzi jest doceniana!

Raport znajdziecie pod poniższym pod linkiem: RAPORT.