Aktualności

Start | Aktualności

W trosce o wodę – kampania edukacyjna ROBYG

💧 Właśnie ruszyła nasza najnowsza akcja edukacyjna – W trosce o wodę!


O tym, że woda stanowi fundament życia na naszej planecie wiedzą nawet dzieci – tylko czy wszyscy jesteśmy świadomi, jak chronić jej zasoby? Poziom wód gruntowych w Polsce obniża się systematycznie i jest jednym z najniższych w Europie.

Dlatego we współpracy z Gdańską Fundacją Wody oraz z Europejskim Paktem na Rzecz Klimatu postanowiliśmy zadbać o zwiększenie świadomości społecznej w zakresie pochodzenia i ochrony wód gruntowych. Wraz z ekspertami opracowaliśmy zestaw materiałów dydaktycznych dla dzieci z klas 1–3 szkół podstawowych. 


Cele naszego projektu to:

– Edukacja dzieci w zakresie wód gruntowych, w tym podstawowej terminologii hydrologicznej, 

– budowanie świadomości na temat zagrożeń związanych z nieracjonalnym gospodarowaniem wodą, 

– przekazanie praktycznych informacji o metodach ochrony zasobów wodnych, 

– wskazanie prostych sposobów, dzięki którym każdy może przyczynić się do ograniczenia zużycia wody,

– zainspirowanie najmłodszych do działań na rzecz środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem wód

gruntowych.Fakty o zasobach wodnych świata i Polski


Czy wiesz, że…

💧Około 97% zasobów wodnych na świecie stanowią słone wody mórz i oceanów. Nie są one jednak zdatne do picia, zatem do dyspozycji ludzi pozostaje niewielki odsetek wód słodkich.

💧Aż 69% wód słodkich jest zgromadzona w lodowcach.

💧Zaledwie około 1% stanowią wody powierzchniowe (np. rzeki, jeziora, bagna) i atmosferyczne.

💧30% światowych zasobów wód słodkich składają się wody gruntowe – to właśnie przede wszystkim one są wykorzystywane przez człowieka.

💧Woda podziemna stanowi główne źródło wody pitnej w Polsce. Ponadto znajduje ona zastosowanie w rolnictwie i przemyśle, co odbija się na jej jakości i ilości.

💧Odnawianie zasobów wodnych trwa kilkadziesiąt lat, a nasz kraj regularnie mierzy się z problemem suszy hydrologicznej.


Każdy z nas może przyłączyć się do akcji, podjąć szybkie działania we własnym domu i przyczynić się do ochrony wody. Są to naprawdę proste sprawy takie jak wybieranie prysznica zamiast długich kąpieli w wannie, niewyrzucanie odpadków do toalety czy zrezygnowanie z wody w plastikowych butelkach.


Zachęcamy do pobrania materiałów edukacyjnych i zapoznania się ze szczegółami akcji:


 ROBYG – W TROSCE O WODĘ


Pamiętaj – dbaj o wodę, każda kropla się liczy!


Darmowe materiały edukacyjne

ROBYG bierze udział w konkursie „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”

 

Zagłosuj na najlepszy raport ESG!


 

Już po raz drugi bierzemy udział w konkursie „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z Deloitte.


Serdecznie zachęcamy do zagłosowania na nasz Raport ESG ROBYG 2022.


Wystarczy wejść na stronę https://raportyzr.pl/zaglosuj-na-raport/, gdzie możemy wybrać trzy, naszym zdaniem, najlepsze publikację. Następnie podajemy swój adres e-mail i potwierdzamy nasz głos poprzez kliknięcie linku, który otrzymamy na wskazany przez nas adres.


Będzie nam niezmiernie miło, jeśli to właśnie na nasz raport oddacie swój głos!

Drugi raport ESG ROBYG już dostępny!

Prezentujemy raport ESG ROBYG – za rok 2022!


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu dzisiejszym opublikowaliśmy Raport ESG ROBYG za 2022 rok. Opisujemy w nim ubiegłoroczne działania naszej firmy w trzech kluczowych zakresach działalności: ROBYG dla Planety, ROBYG dla Ludzi i ROBYG dla Zrównoważonego Biznesu.


Nasz raport został opracowany zgodnie z międzynarodowym standardem Global Reporting Initiative. Zawiera ponadto informacje, jak przyczyniamy się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. W związku z naszą przynależnością do UN Global Compact oraz Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu zawiera również część raportową, do jakiej jesteśmy zobowiązani na rzecz tych inicjatyw.W ROBYG łączymy prowadzenie działalności w sposób transparenty i zrównoważony z dbałością o wyniki finansowe.


Jako deweloper tworzymy nie tylko budynki, ale i przyjazne, zintegrowane z otoczeniem osiedla do życia dla całych społeczności. Naszym zamiarem jest budo­wać z korzyścią dla istniejących i powstałych w wyniku naszej działalno­ści społeczności. Prowadzimy zrównoważoną działalność z poszanowa­niem środowiska naturalnego. Budownictwo to dla nas część procesu powstawania nowego społeczeństwa, na którą składa się wznoszenie budynków, budowa infrastruktury, kształtowanie zieleni oraz przestrze­ni do rekreacji, integracji i relaksu. Troszczymy się o wszystkich naszych interesariuszy, wśród których kluczowe miejsce zajmują nasi pracownicy i współpracownicy. Wierzymy, że są oni najwyższą wartością dla ROBYG, gdyż dzięki nim nasza firma funkcjonuje stabilnie i może się rozwijać.


Czujemy ogromną satysfakcję z tego, jak wiele udało nam się w ubiegłym roku osiągnąć. 


Oto najważniejsze z naszych dokonań w 2022 r.:

✅ Obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 27% z roku na rok

✅ Wzrost udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o ponad 30%

✅ 100% etapów wybudowanych w 2022 r. wyposażonych w elementy wspierające bioróżnorodność

✅ 100% etapów wybudowanych w 2022 r. posiada co najmniej 5 rozwiązań niskoemisyjnych

✅ 91% klientów deklaruje, że poleciłoby ROBYG swoim znajomym i rodzinie

✅ 23% klientów kupiło w 2022 r. kolejne mieszkanie od ROBYG

✅ 69% naszych pracowników to kobiety

✅ 28% pracowników ROBYG zajmowało wyższe stanowisko niż to, na którym pierwotnie byli zatrudnieni

✅ 63% stanowisk managerskich zajmują osoby pochodzące z wewnętrznych awansów


Dziękujemy wszystkim naszym pracownikom, którzy przyczynili się do powstania niniejszego raportu.

Chcecie dowiedzieć się więcej? Zachęcamy do lektury!

RAPORT ESG 2022

Odpowiedzialne firmy, czyli Orły ESG 2023 – ROBYG wśród zwycięzców rankingu „Rzeczpospolitej”

Po raz kolejny zostaliśmy docenieni za nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonej transformacji! 


Podczas specjalnej Gali w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2023 w Katowicach otrzymaliśmy nagrodę „Orłów ESG”. Dziękujemy Rzeczypospolitej za wyróżnienie!


Nasza strategia ESG zorganizowana jest wokół 3 obszarów wpływu: środowisko, obszar społeczny i ład korporacyjny. Wiemy, że bycie jednym z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce wiąże się z odpowiedzialnością. Dokładamy wszelkich starań, by prowadzić działalność w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.


Celem konkursu „Orły ESG” jest wsparcie i promowanie osiągnięć firm realizujących projekty ESG – przede wszystkim działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonej transformacji. Kryteria oceny obejmują kwestie klimatyczne, ale także płacowe, bezpieczeństwo pracowników, poszanowanie praw konsumentów i filantropię korporacyjną.

ROBYG po raz kolejny doceniony za odpowiedzialne prowadzenie biznesu!

W 21. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, będącego największym przeglądem działań CSR i ESG w kraju, doceniono aż 6 naszych inicjatyw. Przedstawione działania są zdefiniowane przez normę ISO 26000 i dzielą się na następujące obszary: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnych.


Inicjatywy ROBYG:


Obszar ładu organizacyjnego – publikacja „Raportu wpływu społeczno-ekonomicznego”.

Obszar środowiska – projekt „Z miłości do bioróżnorodności” oraz stworzenie „Polityki środowiskowej”.

Obszar uczciwych praktyk operacyjnych – wprowadzenie „Kodeksu Postępowania dla Dostawców i Podwykonawców”.

Obszar zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnych – budowanie ogrodów deszczowych i błękitnej infrastruktury oraz opracowanie standardu budownictwa „ROBYG Human Balance”.


Forum Odpowiedzialnego Biznesu to najdłużej działająca i największa w Polsce organizacja pozarządowa zajmująca się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako pierwszy NGO w kraju dołączyło do międzynarodowego grona Interesariuszy (Organizational Stakeholders) Global Reporting Initiative (OS GRI). W tegorocznej edycji publikacji zaprezentowano 1705 inicjatyw podjętych przez 272 firmy.


Ogromnie cieszymy się tym, że nasza troska o planetę i ludzi jest doceniana!

Raport znajdziecie pod poniższym pod linkiem: RAPORT.

Spacer dla Bałtyku – przyłącz się do naszej akcji!

Spacer dla Bałtyku – pomagamy, bo sprzątamy!


Bałtyk to jedna z naszych najważniejszych atrakcji turystycznych, tymczasem w akwenie ląduje coraz więcej śmieci i zanieczyszczeń. Ma to katastrofalne skutki dla środowiska, a w konsekwencji również dla nas wszystkich. Działania są potrzebne tu i teraz, dlatego zaplanowaliśmy na 2023 rok szereg akcji, które mają na celu edukować w zakresie wody i problemów związanych z tym aspektem. Jedną z nich jest Spacer dla Bałtyku, który startuje 22 marca z okazji Dnia Ochrony Bałtyku i zachęca do pomagania przez sprzątanie okolicznych plaż przy dowolnej okazji. Każdy może wziąć w niej udział i odebrać wyjątkową nagrodę od ROBYG!


Bałtykowi szkodzi wszechobecny plastik, fragmenty sieci, niedopałki papierosów – zarówno te dryfujące w wodzie, jak i zalegające na plażach. 


  Śmieci to jeden z problemów, z którymi mierzy się Bałtyk. Stanowią one nie tylko zagrożenie dla stanu środowiska morskiego i organizmów w nim żyjących, ale również obniżają atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną danego rejonu. Większość śmieci znajdowanych na miejskich plażach jest pochodzenia lądowego, natomiast w pozostałych obszarach wybrzeża odpady zwykle docierają na plażę po sztormach, kiedy wyrzucane są na brzeg z morza. Według danych pochodzących z monitoringu HELCOM (międzynarodowa Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku), najczęściej spotykanymi zanieczyszczeniami na nadmorskich plażach są plastik i papier. – mówi Katarzyna Spich z Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego – Dużą część śmieci na polskich plażach stanowią również niedopałki papierosów, które są pozostawiane przez użytkowników plaż. Odpady o dużych rozmiarach zwykle po prostu obniżają estetykę danego miejsca, jednak z upływem czasu rozpadają się na mniejsze elementy (często mikroskopijnej wielkości), które z wiatrem mogą zostać przetransportowane z plaży do morza, gdzie mogą zostać pomylone przez organizmy z pokarmem. W ten sposób mogą trafić do sieci troficznej (sieci pokarmowej), co może być bezpośrednią przyczyną śmiertelności, ale również poprzez kumulację w organizmach mogą obniżać wartość odżywczą żywności pochodzenia morskiego. Śmieci mogą również mieć wpływ na atrakcyjność pod względem zasiedlenia danego obszaru przez zwierzęta. Warto być świadomym konsekwencji swoich działań i mieć na uwadze, że każdy z nas ma wpływ na jakość otaczającego nas środowiska. 


Dlatego chcemy temu przeciwdziałać jak tylko możemy! Ty też możesz pomóc:


1. Wypoczywając nad morzem, nigdy nie zapominaj o tym, aby nie zostawiać nic na piasku, ani nie wrzucać do wody – koniecznie zabierz swoje śmieci ze sobą,

2. Idź na spacer na plażę i przy okazji pozbieraj śmieci, które tam znajdziesz – niedopałki papierosów, plastikowe butelki, puszki po napojach itp. i wyrzuć do odpowiedniego pojemnika,

3. Pokaż, jak pomagasz Bałtykowi – podziel się zdjęciem w social media i dodaj hasztag #spacerdlabałtyku i oznacz ROBYG,

4. Odbierz swoją eko nagrodę w dowolnym Biurze Sprzedaży ROBYG w Gdańsku i ciesz się pięknymi widokami na czystej plaży.


W ROBYG wierzymy w to, że regularne działania przynoszą najlepsze efekty. Chcemy zachęcić wszystkie osoby, które korzystają z uroków trójmiejskich plaż, do pomagania przez sprzątanie – i to przy każdej dowolnej okazji. Spacerujesz, odpoczywasz, biegasz? Zabierz śmieci z plaży! 


Wszyscy korzystajmy z uroków Bałtyku, cieszmy się plażą, ale i troszczmy się o nią. 


Dla każdego, kto przyłączy się do akcji #spacerdlabałtyku czekają prezenty: modna eko torba oraz szklana butelka do wody, idealna do zabrania na plażę.

Regulamin akcji.

Pomorska Nagroda Artystyczna 2022 – ROBYG nominowany

Z dumą informujemy, że zostaliśmy nominowani do Pomorskiej Nagrody Artystycznej 2022 
 

Pomorskie Nagrody Artystyczne to najważniejsze wyróżnienia samorządu województwa pomorskiego w dziedzinie kultury. Nagrody otrzymują zarówno doświadczeni artyści, jak i młodzi twórcy. Statuetki przyznawane są także mecenasom kultury.ROBYG został nominowany właśnie w tej ostatniej kategorii za stałe wspieranie Międzynarodowego Festiwalu Mozartowskiego Mozartiana i Gdańskiego Festiwalu Muzycznego.
Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest wspomaganie sztuki i sprawianie by mogła docierać do szerszego grona odbiorców. Dlatego to wyróżnienie jest dla nas tak ważne. Bardzo dziękujemy za docenienie naszych działań!

Dowiedz się więcej LINK

Tworzymy przestrzenie przyjazne ludziom i środowisku – najnowsza kampania ROBYG właśnie ruszyła!

Zapraszamy na premierę filmu Tworzymy przyjazne przestrzenie


Zdajemy sobie sprawę z tego, że budownictwo wywiera ogromny wpływ na nasz świat. Dlatego postanowiliśmy w naszej najnowszej kampanii udowodnić, że będąc wiernym wartościom takim jak troska, odpowiedzialność i wsparcie można prowadzić opłacalny biznes w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Nasz najnowszy projekt o to przede wszystkim filmowy, niespełna 2-minutowy przekaz zawierający istotę naszej działalności.  Przedsięwzięcie jest tym bardziej wyjątkowe, że powstało z inicjatywy pracowników, którzy w dodatku postanowili sami w nim wystąpić. 

Bardzo się cieszę, że powstał film, który w niecałych dwóch minutach wyraźnie pokazuje najważniejsze założenia naszej działalności. Jestem również niezmiernie dumny, że pomysł wyszedł od naszych pracowników, którzy na co dzień także żyją według wartości ROBYG. Razem dajemy więcej, ale przede wszystkim razem działamy w sposób świadomy – zrównoważone budownictwo i odpowiedzialne prowadzenie biznesu to priorytety w dzisiejszych, jakże niestabilnych czasach. Nie zależało nam na wystudiowanym filmie z profesjonalnymi aktorami i skomplikowanym scenariuszem, bo dla nas najważniejsza jest autentyczność i szczerość. Nasi pracownicy postanowili sami wystąpić w tym obrazie, pokazać nasze działania swoimi oczami i to jest w tym wszystkim najcenniejsze – podkreśla Eyal Keltsh, Prezes Zarządu ROBYG.

W kampanii „Tworzymy przestrzenie przyjazne ludziom i środowisku” otwarcie prezentujemy swoją misję i wartości. Film jest opowieścią o ludziach, środowisku i odpowiedzialnym zarządzaniu biznesem. Porusza tematykę budowania przestrzeni do życia z myślą o ludzkich potrzebach przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. 


Poznajcie bliżej nas i nasze wartości – zachęcamy do obejrzenia filmu.


ROBYG w rankingu 100 największych firm deweloperskich w Polsce

ROBYG  po raz kolejny w czołówce największych firm deweloperskich 


W najnowszym wydaniu magazynu Builder zaprezentowany został Ranking – 100 największych firm deweloperskich w Polsce. 

Nasza firma zajęła IV miejsce! 


Ranking został przygotowany przez PwCmiesięcznik „Builder” i Dun & Bradstreet. Jest to wiarygodne oraz rzetelne zestawienie dotyczące pozycji finansowej firm budowlanych, kompleksowe spojrzenie na sektor budowlany.


Celem projektu jest zwiększenie transparentności branży budowlanej w Polsce i wzmocnienie zaufania do firm budowlanych.

Cieszymy się, że mogliśmy się znaleźć w tym zestawieniu, dziękujemy za zaufanie i wybór naszej firmy!


Zachęcamy do lektury: BUILDER RANKING EDYCJA IV – DEWELOPERZY

ROBYG wśród Diamentów Forbesa

Miło nam poinformować, że ROBYG został wyróżniony w prestiżowym rankingu Diamenty Forbesa wśród najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce.


To już 15 edycja znanego w całym kraju zestawienia, które zostało przygotowane we współpracy z gwarantującą silną metodologię firmą Dun&Bradstreet. Wszystkie przedsiębiorstwa, które znalazły się na liście, mogą szczycić się tytułem Diamentów Forbesa 2023


Diamenty Forbesa to ranking polskich przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją wartość w ciągu ostatnich 3 lat działalności. 
Pod uwagę brano firmy, które do KRS złożyły sprawozdanie finansowe lub bezpośrednio przesłały je do Dun & Bradstreet Poland. Analitycy wycenili przedsiębiorstwa, stosując metodę szwajcarską łączącą metodę majątkową i dochodową. Dzięki takiej metodologii można uzyskać szeroką ocenę działalności firm, która uwzględnia m.in. potencjał pracowników, know-how przedsiębiorstw, wrażliwość na zmiany sezonowe i koniunkturalne. 


 – Lista jest ważna z jednego, chyba najważniejszego, powodu: to potwierdzenie Waszej, Drodzy Przedsiębiorcy, wiarygodności, to rekomendacja dla tych, którzy szukają rzetelnych partnerów biznesowych – podkreśla Paweł Zielewski, redaktor naczelny polskiej edycji miesięcznika Forbes.


Dziękujemy za docenienie naszych działań, które pozytywnie wpływają na polską architekturę i kształtują trendy w branży mieszkaniowej. Jesteśmy dumni, że mogliśmy znaleźć się w tym rankingu.